وبلاگ اطلاع رسانی رشته های مدیریت و حسابداری

دانشگاه پیام نور مرکز اوز

درس بهره وری رشته مدیریت بازرگانی و صنعتی حضوری شد زمان برگزاری کلاس از چهارشنبه مورخه 15/7/94 ساعت 45/9 لغایت 15/11 کلاس 205 با استاد فروهی می باشد

درس سیستم های خرید و انبارداری - روانشناسی صنعتی - تصمیم گیری - مبانی مدیریت صنعتی و مباحث ویژه در مدیریت دولتی به دلیل به حد نصب نرسیدن خودخوان شد ./

  • مدیر وبلاگ