وبلاگ اطلاع رسانی رشته های مدیریت و حسابداری

دانشگاه پیام نور مرکز اوز

تاریخ میان ترم درسهای استاد نجم دینی

دوشنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۴، ۰۱:۰۱ ب.ظ
میان ترم اقتصاد خرد با استاد نجم دینی سه شنبه مورخه 12/8/94 (تا پایان بخش سوم ) در ساعت کلاسی خودش میباشد.

میان ترم مبانی سازمان مدیریت با استاد نجم دینی سه شنبه مورخه 19/8/94 (تا پایان فصل سوم ) در ساعت کلاسی خودش میباشد.

میان ترم مدیریت رفتار سازمانی دوشنبه مورخه 18/8/94 (تا صفحه 96 کتاب ) در ساعت کلاسی خودش میباشد.
  • مدیر وبلاگ