وبلاگ اطلاع رسانی رشته های مدیریت و حسابداری

دانشگاه پیام نور مرکز اوز

تاریخ امتحانات دروس استاد فروهی

چهارشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۴، ۰۲:۳۵ ب.ظ

1- تجزیه و تحلیل مدیریت دولتی سه شنبه مورخه 5/8/94 تا اخر فصل چهارم

2- روابط کار مدیریت دولتی و صنعتی چهارشنبه مورخه 13/8/94 تا آخر فصل ششم
3- مدیریت منابع انسانی سه شنبه  مورخه 19/8/94 تااخر فصل چهارم
4- کنترل بودجه  سه شنبه مورخه 26/8/94 تا آخر فصل چهارم  
5- بهره وری چهارشنبه  مورخه 27/8/94 تاآخر فصل سوم
6- تجزیه و تحلیل مدیریت صنعتی وبازرگانی چهارشنبه مورخه 4/9/94 تا اخر فصل هفتم
  • مدیر وبلاگ