وبلاگ اطلاع رسانی رشته های مدیریت و حسابداری

دانشگاه پیام نور مرکز اوز

کلاس اقتصاد خرد میانه 1 با استاد زارعی از چهارشنبه 27/8/94 ساعت 9:30-8 و 11:15-9:45


کلاس اقتصاد کلان میانه 1  با استاد زارعی از چهارشنبه 27/8/94 13-11:30 و 14:30-13  برگزار می گردد.

  • مدیر وبلاگ