وبلاگ اطلاع رسانی رشته های مدیریت و حسابداری

دانشگاه پیام نور مرکز اوز

1- هنر معماری ایران (1 ) چهارشنبه 4 /9/94 ساعت 9 صبح

2- جغرافیای جهانگردی عمومی سه شنبه 10/9/94 ساعت 10 صبح

3- نقشه خوانی و اشنایی با نقشه چهارشنبه 8/9/94 ساعت 10صبح

4- برنامه ریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردی چهارشنبه 25/9/94 10صبح

  • مدیر وبلاگ