وبلاگ اطلاع رسانی رشته های مدیریت و حسابداری

دانشگاه پیام نور مرکز اوز

میان ترم زبان تخصصی 1 پنج شنبه 5 آذر ساعت 4:15

مبان ترم زبان تخصصی 2 چهارشنبه 4 آذر ساعت 6


موارد آزمون هر دو کتاب : 3 فصل اول کتاب -------25 تست از نمونه سوالات پایان ترم 90 به بعد ---------20 کلمه انگلیسی که به فارسی باید برگردوننکلاس جبرانی : پنج شنبه 94/8/21   زبان تخصصی 1 :ساعت 14:30 -----------زبان تخصصی 2 : ساعت 4:15

  • مدیر وبلاگ