وبلاگ اطلاع رسانی رشته های مدیریت و حسابداری

دانشگاه پیام نور مرکز اوز

تاریخ امتحانات میان ترم استاد منصوری

سه شنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۱۲ ق.ظ

زبان تخصصی 1 مدیریت بازرگانی و دولتی دوشنبه 2/9/94 ساعت 30/11 صبح (لغات 3 درس اول و متن درس1)

زبان تخصصی 2 رشته مدیریت بازرگانی  دوشنبه 2/9/94 ساعت 30/10 صبح

  • مدیر وبلاگ