وبلاگ اطلاع رسانی رشته های مدیریت و حسابداری

دانشگاه پیام نور مرکز اوز

تاریخ میان ترمهای درسهای استاد نجم دینی

سه شنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۴، ۰۱:۰۱ ب.ظ

میان ترم مبانی و اصول سازمان مدیریت سه شنبه مورخ95/1/24 (سه فصل اول کتاب)


میان ترم مدیریت رفتار سازمانی سه شنبه مورخ 95/2/7 (بخش 4و5و6)


میان ترم اقتصاد خرد سه شنبه مورخ 95/2/14 (از فصل اول تا فصل 15 )

  • مدیر وبلاگ