وبلاگ اطلاع رسانی رشته های مدیریت و حسابداری

دانشگاه پیام نور مرکز اوز

میان ترم مبانی جامعه شناسی با استاد نوروزی 94/12/22 میباشد.

  • مدیر وبلاگ