وبلاگ اطلاع رسانی رشته های مدیریت و حسابداری

دانشگاه پیام نور مرکز اوز

تاریخ میان ترمهای استاد علیشیری

سه شنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۲۳ ب.ظ

حسابداری و حسابرسی دولتی  چهارشنبه 95/2/15 ساعت 4:15

حسابرسی 1    چهارشنبه 95/2/8 ساعت 13:15

حسابرسی 2   چهارشنبه 95/2/8   ساعت 13:15

اصول حسابداری 1  سه شنبه 95/2/14 ساعت 9:45

حسابداری میانه 1 سه شنبه 95/2/14 ساعت 11:30

اصول حسابداری 2 سه شنبه 95/2/21 ساعت 14:30

حسابداری مالیاتی سه شنبه 95/2/21 ساعت 16

اصول حسابداری3  چهارشنبه 95/1/25 ساعت 9:45

حسابداری صنعتی چهارشنبه 95/2/22 ساعت 11:30

  • مدیر وبلاگ