وبلاگ اطلاع رسانی رشته های مدیریت و حسابداری

دانشگاه پیام نور مرکز اوز

تاریخ امتحانات میان ترم استاد هژبری

چهارشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۴، ۰۱:۰۰ ب.ظ


1- مدیریت تعاونی ها چهارشنبه 25/1/95 تا صفحه 90ساعت 11 صبح

2- زبان تخصصی 3  مورخه 6/2/95 تا پایان فصل 2 ساعت 8 صبح

3- مبانی مدیریت دولتی 1 چهارشنبه 8/2/95 تا صفحه 145 ساعت 8 صبح

4- مبانی مدیریت دولتی 2 مورخه 6/2/95 تا صفحه 74 ساعت 8 صبح

5- شهرداریها چهارشنبه 8/2/95 تا صفحه 90 ساعت 45/9 صبح

6- سازماندهی و اصلاح چهارشنبه 25/1/95 تا صفحه 100 ساعت 45/9 صبح

7- سیرو اندیشه سیاسی چهارشنبه 25/1/95 تا صفحه 80 ساعت 11 صبح

8- حقوق اداری یکشنبه 29/1/95 ساعت 8 صبح از صفحه 1تا 14 و صفحه 142تا 214

  • مدیر وبلاگ