وبلاگ اطلاع رسانی رشته های مدیریت و حسابداری

دانشگاه پیام نور مرکز اوز


 پروژه مربوط به درس سمینار در مسائل بازاریابی  با دکتر توفیق شنبه مورخه 4/2/95 به استاد تحویل نمایید  لازم به ذکر است چنانچه در تاریخ مذکور تحویل نگردید از طریق ایمیل برای استاد ارسال گردد ./

  • مدیر وبلاگ