وبلاگ اطلاع رسانی رشته های مدیریت و حسابداری

دانشگاه پیام نور مرکز اوز

تاریخ امتحان میان ترم درسهای استاد بزرافشان

دوشنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۰۲:۰۶ ب.ظ

مبانی تنظیم بودجه   95/8/2  ساعت 9:45   (6 فصل اول بصورت تستی )مباحث جاری در حسابداری    95/8/9 ساعت 8 (2 فصل اول و جزوه فصل 3 بصورت تشریحی )

  • مدیر وبلاگ