وبلاگ اطلاع رسانی رشته های مدیریت و حسابداری

دانشگاه پیام نور مرکز اوز


کلاس های مدیریت منابع و تجزیه و تحلیل و مدیریت رفتار همان ساعت های قبلی از سه شنبه مورخه 6/8/95 در سایت اب و هوا شناسی واقع در ساختمان ازمایشگاه مرکزی شماره 1 در طبقه دوم با استاد موغلی برگزار میگردد ./

مدیریت منابع 30/9-8 سایت اب و هواشناسی

-تجزیه و تحلیل مدیریت دولتی 15/11-45/9 سایت آب و هواشناسی

- مدیریت رفتار سازمانی 13-30/11 سایت آب و هواشناسی

لازم به ذکر است زمان برگزاری کلاسهای تجزیه و تحلیل مدیریت بازرگانی متعاقبا اعلام میگردد ./

  • مدیر وبلاگ