وبلاگ اطلاع رسانی رشته های مدیریت و حسابداری

دانشگاه پیام نور مرکز اوز

زمان برگزاری کلاسهای رشته مدیریت و حسابداری

يكشنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۲۳ ق.ظ

اقتصاد کلان با استاد مهرابی از تاریخ 19/11/95 از ساعت 16-30/14 در کلاس 301 برگزار میگردد./

کلاسهای استاد رحیمی و بذرافشان از تاریخ16/11/95برگزار می گردد.

کلاس استاد ملکزاده - استاد جعفریان - استاد شیر پور چهارشنبه 20/11/95 برگزار میگردد./

کلاس استاد مصلی نژاد دوشنبه 18/11/95 برگزار میگردد./

کلاس استاد وصال سه شنبه 19/11/95 برگزار میگردد./

کلاس استاد فروهی از سه شنبه 26/11/95 برگزار میگردد .

کلاسهای استاد مرادی از تاریخ 26/11/95 به شرح ذیل برگزار میگردد./

1- سه شنبه ریاضیات پایه 1 از ساعت 45/17-15/16 و 30/19-18 درکلاس 102

2-چهارشنبه ریاضیات 2 ساعت 30/14-13 کلاس 102 و 16-30/14 کلاس 103 برگزار میگردد./

کلاسهای استاد شیر دل از چهارشنبه27 /11/95 به شرح ذیل برگزار میگردد ./

آشنایی با قوانین کسب و کار 16-30/14 کلاس 301

تجارت بین الملل 45/17-15/16 کلاس 301

بازار یابی بین الملل 30/19-18 کلاس 301

تغییرات کلاسهای استاد رحیمی حسابداری میانه 2 ساعت اول و دوم شنبه و حسابداری پیشرفته 2 ساعت سوم برگزار می گردد.

کلاس حسابداری پیشرفته 1 با استاد علیشیری سه شنبه ساعت 16:15 برگزار میگردد.
کلاس های روز سه شنبه استاد موغلی از 26/11/95 برگزار میگرددلازم به ذکر است زمان برگزاری کلاسهایی  که در برنامه کلاسی نوشته نشده متعاقبا اعلام میگردد./

کلاس های استاد نوروزی از 18/11/95 به شرح ذیل برگزار میگرددمابقی کلاسها مطابق برنامه کلاسی می باشد ./

مبانی روش تحقیق با استاد نوروزی دوشنبه ها ساعت 13-30/11 کلاس 207

جامعه شناسی سازمانی چهارشنبه ها از ساعت 30/9-8 و15/11-45/9 کلاس 401

کلاسهای دکتر توفیق از سه شنبه 3/12/95 برگزار میگردد./

زمان برگزاری کلاسهای استاد فدائی متعاقبا اعلام میگردد./

زمان برگزاری کلاسهای استاد منصوری از چهارشنبه 20/11/95 می باشد ./

 

  • مدیر وبلاگ