وبلاگ اطلاع رسانی رشته های مدیریت و حسابداری

دانشگاه پیام نور مرکز اوز

تاریخ امتحانات میان ترم نیمسال دوم 96-95

دوشنبه, ۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۴۷ ق.ظ

میان ترم حسابرسی 1 و 2 چهارشنبه 25/12/95 ساعت 30/13 
 میان ترم گذراندن اوقات فراغت 8/12/95 ساعت 30/13 ظهر سه فصل اول کتاب

میان ترم برنامه ریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردی 10/12/95 ساعت 9 صبح تا ص 104

میان ترم آشنایی با سازمانهای دولتی ایران  15/12/95 ساعت 9 صبح فصل اول

میان ترم مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی 17/12/95 ساعت 9 صبح فصل 1 تا 4

میان ترم زبان تخصصی 2 بازرگانی تجمیع 23آ/1/96 ساعت 10 صبح( استاد منصوری )
مبان ترم زبان تخصصی 1 مدیریت دولتی و صنعتی  عادی 23/1/96ساعت 10 صبح ( استاد منصوری )
حقوق تجارت 18/12/95 تا ص 95 ساعت 5/2  عصر
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت بازرگانی 18/12/95 چهار فصل اول ساعت 3 عصر
کارافرینی 18/12/95 سه فصل اول ساعت 5/3 عصر
خلاقیت 18/12/95 چهار فصل اول ساعت 5/3 عصر
سازماندهی واصلاح 25/12/95 تاآخر فصل چهارم ساعت کلاسی
مدیریت شهرداریها 15/1/96 تا آخر فصل چهارم ساعت کلاسی
کنترل بودجه 29/1/96 تاآخر فصل چهارم ساعت کلاسی
سیستم های اطلاعاتی مدیریت دولتی  12/2/96 تا صفحه 148 ساعت کلاسی
مدیریت تطبیقی 13/2/96 تا آخر فصل چهارم ساعت کلاسی  
 میان ترم اقتصاد خرد 12/2/96 ساعت 8 صبح 12/2/96 تا اخر فصل 16
میان ترم تجارت الکترونیک 2 ساعت 8 صبح 12/2/96 تا اخر فصل 8
میان ترم بهره وری ساعت 5/10 صبح 12/2/96 تا آخر فصل4
 میان ترم اقتصادکلان  سه شنبه 29/1/96 ساعت 3 عصر
میان ترم امور مسافرت و صدور بلیط دوشنبه 21/1/96 ساعت 9 صبح تا صفحه 102
میان ترم تجاربت بین الملل ( بازرگانی بین الملل ) چهارشنبه 23/1/96 ساعت 3 عصر تا صفحه 108
میان ترم آشنایی با قوانین کسب و کار چهارشنبه 23/1/96 ساعت 5/3 عصر تا فصل ششم
میانترم بازراریابی بین الملل چهارشنبه 23/1/96 ساعت 4 عصر فصل 1و 3و 5
میان ترم مالیه عمومی با استاد شیرپور 96/2/6 ساعت 16:30
میان ترم پول و ارز و بانکداری با استاد یرپور 96/2/6 ساعت 17
میان ترم درس رشته اقتصاد که با استاد شیرپور میباشد 96/2/6 ساعت 17:30 برگزار می گردد.
ریاضیات پایه با استاد مرادی 96/1/23 ساعت 16 (فصلهای 1و2و3)
ریاضیات و کاربرد در مدیریت 2 با استاد مرادی 96/1/30 (فصل 2و3)
ریاضیات پایه 1 با استاد مرادی 12/2/96 ساعت 15/4 عصر فصل 1و2و3
میان ترم مباحث جاری در حسابداری 96/2/2 یاعت 11:30 3 فصل تشریحی
میان ترم بان تخصصی 2 با استاد بزرافشان 96/2/9 ساعت 11:30 3 درس تستی
میان ترم مدیریت اسلامی پیشرفته  دوشنبه 28/1/96 ساعت 9 صبح از صفحه 1 تا ص 132
امتحان میان ترم زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت چهارشنبه 30/1/96 ساعت 10 صبح
اصول حسابداری 1   96/2/20 چهارشنبه ساعت 14:30
اصول حسابداری 2 96/2/6    چهارشنبه ساعت 11:30
اصول حسابداری 3  96/1/30   چهارشنبه ساعت 10
حسابداری مالیاتی 96/1/29  سه شنبه ساعت 13
حسابداری دولتی 96/1/30   چهارشنبه ساعت 16:15
حسابداری پیشرفته  96/2/19   ساعت 11:30
بودجه ریزی با استاد بزرافشان 2/2/96 ساعت 11 یک فصل تشریحی
حسابداری صنعتی 96/2/12   ساعت10
مبانی روانشناسی  (فصلهای 4و5و7و10و11)1396/2/10    
میانترم مدیریت اسلامی و الگوهای ان تا  صفحه 100کتاب  با خانم منفرد چهارشنبه 30/1/96 ساعت 9 صبح
میان ترم سیر واندیشه سیاسی رشته مدیریت دولتی چهارشنبه 13/2/96 ساعت 11 نصف کتاب
- مدیریت منابع انسانی شنبه 9/2/96 تا اخر فصل 8
- تجزیه و تحلیل مدیریت بازرگانی و صنعتی و دولتی شنبه 16/2/96 تا اخرفصل 9 به جز فصل 4و 6
- مدیریت رفتارسازمانی  شنبه 9/2/96 تا آخر فصل 6
امتحان میان ترم درس مدیریت اسلامی 2 شنبه 16/2/96 ساعت 45/9 صبح در ازمایشگاه مرکزی اتلیه معماری برگزار می گردد ./
  • مدیر وبلاگ