وبلاگ اطلاع رسانی رشته های مدیریت و حسابداری

دانشگاه پیام نور مرکز اوز


 امتحان پایان ترم درس بدون منبع  سمینار در مسائل بازاریابی دکتر توفیق

شنبه مورخه 2/10/96 ساعت 30/8 صبح برگزار میگردد./

  • مدیر وبلاگ