وبلاگ اطلاع رسانی رشته های مدیریت و حسابداری

دانشگاه پیام نور مرکز اوز

کلاسهای استاد مرادی از سه شنبه 24/11/96 برگزار میگردد

تاریخ کلاسهای استاد بزرافشان متعاقبا اعلام میگردد.

کلاسهای استاد وصال از تاریخ سه شنبه 1396/11/24 برگزار می گردد. 
کلاس روانشناسی عمومی با استاد قائدی یکشنبه ها ساعت 14:30-13 برگزار می گردد.

زمان برگزاری کلاسهای دکتر توفیق متعاقبا اعلام میگردد لازم به ذکر است کلاس تجارت الکترنیک 2 روزهای سه شنبه ساعت 30/9-8 صبح و کلاس اقتصاد کلان ساعت 13-30/11در کلاس 301 برگزار خواهد شد ./

زمان برگزاری کلاسهای استاد فدائی از یکشنبه مورخه 29/11/96 می باشد ./

زمان برگزاری کلاسهای استاد شیر دل از 9/12/96 می باشد ./

کلاس درس کامپیوتر با استاد مصلی نژاد دوشنبه مورخه 23/11/96 برگزار میگردد./

کلاس درس آمارو احتمالات 1 و2 با استاد جعفریان از مورخه 2/12/96چهارشنبه ها به شرح ذیل برگزار میگردد ./

- آمار 2 عصر چهارشنبه ساعت 45/17-15/16 کلاس 103

- آمار واحتمالات 1 عصر چهارشنبه ساعت 30/19-18 کلاس 102

 کلاس مالیه عمومی و پول و ارز با استاد شیر پور از سه شنبه مورخه 8/12/96 به شرح ذیل برگزار میگردد ./

- پول و ارزوبانکداری عصر سه شنبه ساعت 45/17-15/16 کلاس 102

- مالیه عمومی عصر سه شنبه ساعت 30/19-18 کلاس 102

کلاسهای استادفروهی از چهارشنبه مورخه 9/12/96 به شرح ذیل برگزار میگردد ./

- روابط کار ساعت 30/9-8 کلاس 205

- سیرو اندیشه ساعت 15/11-45/9 کلاس 205

- فراگرد تنظیم و کنترل بودجه 13-30/11 کلاس 205

کلاسهای استاد منفرد از چهارشنبه مورخه 9/12/96 به شرح ذیل برگزار میگردد ./

- مبانی برنامه ریزی و پیشرفت عدالت مدیریت دولتی 45/17-15/16 کلاس 205

- مدیریت تعاونی ها ساعت 30/19-18 کلاس 401

کلاسهای استاد نجم دینی از شنبه مورخه 5/12/96 به شرح ذیل برگزار میگردد ./

- اقتصاد خرد ساعت 30/9-8 کلاس 103

- مدیریت رفتار سازمانی ساعت 15/11-45/9 کلاس 101

کلاسهای استاد خجسته از سه شنبه مورخه 8/12/96 به شرح ذیل برگزار میگردد ./

- سیستم های اطلاعات مدیریت بازرگانی 45/17-15/16 کلاس 301

-سیستم های اطلاعاتی مدیریت دولتی 30/19-18 کلاس 301

 

  • مدیر وبلاگ