وبلاگ اطلاع رسانی رشته های مدیریت و حسابداری

دانشگاه پیام نور مرکز اوز

زمان برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دوم 96-97

شنبه, ۱۸ فروردين ۱۳۹۷، ۰۹:۵۷ ق.ظ


میان ترم تحقیق در عملیات 1 یکشنبه مورخه 19/1/97 از فصل های 1و2و3 در ساعت کلاسی برگزار میگردد ./
میان ترم مباحث جاری در حسابداری با استاد بزرافشان 97/2/1  یاعت 11 (فصلهای دوم و سوم ) میباشد.
میان ترم حسابداری پیشرفته 1 با استاد بزرافشان 97/2/8  ساعت 9:45 (فصل اول  تشریحی) میباشد.
میان ترم زبان تخصصی 2  با استاد بزرافشان 97/2/16 ساعت 9:45 (فصلهای اول و دوم و سوم (تستی) میباشد.
میان ترم مبانی روانشناسی با استاد قایدی 97/2/9 ساعت 11 (فصلهای 1،4،7،10،11) میباشد.
میان ترم ریاضیات پایه از فصلهای 1و2و3 سه شنبه مورخه 21/1/97 ساعت 15/16 برگزار میگردد ./
میان ترم مبانی جامعه شناسی با استاد نوروزی 97/1/26  ساعت 8 صبح میباشد.
میان ترم مدیریت مالی 1 با استاد وصال 97/2/18 ساعت 10 (تاپایان فصل 4 ) میباشد.
میان ترم مدیریت رفتار سازمانی شنبه مورخه 8/2/97 ساعت 45/9 از اول تا اخر فصل 4
میان ترم اقتصاد خرد شنبه مورخه 15/2/97 ساعت 8     (فصل  اول  15)
 میان ترم مدیریت مالی 2 با استاد وصال 97/2/25 ساعت 11 (فصلهای 1،2،3و6)
میان ترم درسهای استاد علیشیری
اصول حسابداری 1 سه شنبه مورخه 97/2/4 ساعت 14:30
اصول حسابداری 2 سه شنبه مورخه 97/2/11  ساعت 9:45
اصول حسابداری 3 چهارشنبه مورخه 97/2/5  ساعت 16
حسابداری صنعتی چهارشنبه مورخه 97/2/19  ساعت 14:30
حسابرسی 1 سه شنبه مورخه 97/2/25  ساعت 13
حسابرسی 2 سه شنبه مورخه 97/2/25 ساعت 13
حسابداری دولتی سه شنبه مورخه 97/2/4 ساعت 11
حسابداری مالیاتی چهارشنبه مورخه 97/2/19 ساعت 13
 -میان ترم سازماندهی با استاد شیر دل چهارشنبه 19/2/97 ساعت 30/14 از 3 فصل اول کتاب
- میان ترم آشنایی با قوانین کسب و کار با استاد شیردل چهارشنبه 19/2/97 ساعت 15/15 از اول کتاب تا سر مقررات مربوط به فصل 6
-امتحان میانترم تجارت الکترونیک 2 از فصل 6و7و8 سه شنبه 4/2/97 ساعت 30/9 در سالن بیرونی طبقه دوم ساختمان اموزشی برگزار میگردد .
- امتحان میانترم اقتصاد کلان از فصل 1 تاآخر فصل 10 سه شنبه 4/2/97 ساعت 30/9 در سالن بیرونی طبقه دوم ساختمان آموزشی برگزار میگردد .
-امتحان میانترم سمینار در مسائل بازار یابی مدیریت بازرگانی عادی به کد 1218455 تا آخر صفحه  8 جزوه سه شنبه 4/2/97 ساعت 30/9 در سالن بیرونی طبقه دوم ساختمان آموزشی برگزار میگردد .
 میان ترم مباحث و چالشهای مدیریت دولتی چهارشنبه 19/2/97 ساعت 45/9 تا آخر فصل 4
- میان ترم سیر و اندیشه سیاسی و تحول نهادهای اداری چهارشنبه 5/2/97 ساعت 45/9 تا آخر فصل 3
- میان ترم کنترل بودجه سه شنبه 18/2/97 ساعت 8 صبح تا آخر فصل 4
- میان ترم اخلاق حرفه ای در مدیریت سه شنبه 18/2/97 ساعت 45/9 تا آخر فصل 3
- میان ترم روابط کار در سازمان چهارشنبه 19/2/97 ساعت 8 صبح تا آخر فصل 5
 میان ترم مالیه عمومی سه شنبه مورخه 4/2/97 ساعت 16 عصر کل کتاب
- میان تر پول و ارز و بانکداری سه شنبه مورخه 4/2/97 ساعت 16 عصر 5 فصل
 - میان ترم آمار و احتمالات 1 چهارشنبه 5/2/97 ساعت 18 عصر از فصل 2و3و4و5 کتاب
- میان ترم آمار و احتمالات 2 چهارشنبه 5/2/97 ساعت 30/14 عصر از فصل 8و9و10و13 کتاب
میان ترم حسابداری میانه 2 شنبه مورخه 97/2/15 ساعت 8 (تا جایی که تدریس شده )
میان ترم حسابداری میانه 1 شنبه 97/2/15 ساعت 8 (فصلهای 2و1 و صورت جریان وجه نقد)
میان ترم حسابداری صنعتی 3  شنبه مورخه 97/2/22 ساعت 9:45 (تا جایی که تدریس شده )

  • مدیر وبلاگ