وبلاگ اطلاع رسانی رشته های مدیریت و حسابداری

دانشگاه پیام نور مرکز اوز


تاریخ امتحان پایانترم  درس بدون منبع سمینار در مسائل بازاریابی با دکتر توفیق
 شنبه 19/3/97 ساعت 8 صبح در سالن امتحانات دانشگاه برگزار میگردد ./
  • مدیر وبلاگ