وبلاگ اطلاع رسانی رشته های مدیریت و حسابداری

دانشگاه پیام نور مرکز اوز
1-کلاسهای استاد فروهی از چهارشنبه مورخه 97/07/18 برگزار میگردد ./
2- کلاسهای استاد منصوری از سه شنبه 97/07/17برگزار میگردد ./
3- کلاسهای استاد فدائی ( امار 1 و تحقیق در عملیات 2 ) از شنبه 97/07/28 برگزار میگردد ./
4-کلاسهای دکتر وصال از سه شنبه 97/07/17 برگزار میگردد ./
6-کلاسهای استاد نوروزی از دوشنبه مورخه 97/07/23 بصورت یکهفته در میان برگزار میگردد./
7- کلاسهای دکتر توفیق از سه شنبه مورخه 97/07/17 هرهفته برگزار میگردد ./
8- کلاسهای استاد علی شیری از دوشنبه 97/07/16 برگزار میگردد./
9- کلاسهای استاد شیر پور از چهارشنبه 97/07/18 برگزار میگردد ./
10-کلاسهای استاد مصلی نژاد از دوشنبه 97/07/16 برگزار میگردد./
11- کلاس های زبان خارجه و فارسی عمومی با دکتر حیدری از دوشنبه 97/07/16 برگزار میگردد ./
12- کلاس درس ریاضیات پایه و ریاضی 2 و تحقیق در عملیات 1 (پژوهش عملیاتی )با استاد حق شناس میباشد و از تاریخ 1397/07/15 به شرح ذیل برگزار میگردد :
- ریاضی پایه  ساعت 8 کلاس 102
- تحقیق در عملیات 1 ساعت 9:45 کلاس 103
-ریاضی 2 ساعت 11/30 در کلاس 401
13-کلاس  توجیهی درس پروژه و کارورزی با دکتر موغلی چهارشنبه 97/7/18 ساعت 9/45 در اتلیه معماری واقع در ازمایشگاه مرکزی برگزار میگردد حضور دانشجو الزامی است .
14- کلاس مباحث جاری در حسابداری با خانم بزرافشان چهارشنبه 1397/7/18 ساعت 14:30  کلاس 207 برگزار می گردد.
15- کلاس زبان تخصصی1 (1397/7/18 ) ساعت 16:15 و مبانی تنظیم بودجه تاریخ 1397/7/18 ساعت 18  کلاس 207 با خانم بزرافشان برگزار می گردد.
16- کلاس اصول حسابداری 1 چهارشنبه 1397/7/18 ساعت 16:15 کلاس 402 با خانم رحیمی برگزار می گردد.
17- کلاس صنعتی 2 با خانم رحیمی چهارشنبه 1397/7/18 ساعت 14:30 کلاس 402 برگزار می گردد.
18 - زمان برگزاری کلاس حسابداری صنعتی 3 متعاقبا اعلام میگردد.
  • مدیر وبلاگ