وبلاگ اطلاع رسانی رشته های مدیریت و حسابداری

دانشگاه پیام نور مرکز اوز

اولین جلسه توجیهی درس پروژه و کارورزی با دکتر موغلی چهارشنبه مورخه 97/7/18 ساعت 9/45 در آتلیه معماری واقع در آزمایشگاه مرکزی برگزار میگردد ./

  • مدیر وبلاگ