وبلاگ اطلاع رسانی رشته های مدیریت و حسابداری

دانشگاه پیام نور مرکز اوز

کلاسهای های ذیل با استاد شیردل برگزار میگردد .زمان برگزاری کلاسها به شرح ذیل می باشد ./

اولین جلسه بازاریابی و مدیریت بازار چهارشنبه97/08/9عصر ساعت 16/15 الی 17/45 کلاس 301

دومین جلسه بازاریابی و مدیریت بازارچهارشنبه 97/08/23 صبح از ساعت 11/30 الی 14 در کلاس 207و 14/30 الی 16/45 در کلاس 301

اولین جلسه درس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام بازرگانی چهارشنبه عصر  97/08/30ساعت 14/30الی 19 کلاس 601

دومین جلسه اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام بازرگانی چهارشنبه 97/09/07از ساعت 14/30الی 17/45 کلاس 301

سومین جلسه اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام چهارشنبه 97/09/14 صبح از ساعت 8 الی 11/15 کلاس 207

آخرین جلسه کلاس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام چهارشنبه عصر  97/09/21 ساعت 16/15 الی 17/45 کلاس 301


اولین جلسه کلاس جبرانی احکام کسب کار مدیریت بازرگانی چهارشنبه  97/08/23 صبح از ساعت 8 الی 11/15 کلاس 207

دومین جلسه کلاس جبرانی درس احکام کسب و کار بازرگانی  چهارشنبه 97/9/14صبح از 11/30 الی 14 کلاس 207و عصر از 14/30الی 16/15 کلاس 301


اولین جلسه کلاس سازمانهای پولی و مالی چهارشنبه 97/09/14 ساعت 16/15 الی 17/45 کلاس 301

دومین جلسه کلاس سازمانهای پولی و مالی چهارشنبه عصر97/09/21 ساعت 14/30 الی 17/45 کلاس 301

اولین جلسه درس مبانی بانکداری و مدیریت بانک چهارشنبه 97/08/23 ساعت 16/15 الی 17/45 کلاس301 

اولین جلسه کلاس مبانی برنامه ریزی و پیشرفت عدالت بازرگانی سه شنبه 97/8/29ساعت 8 صبح لغایت 14/30 در ازمایشگاه مرکزی کلاس 600 برگزار میگردد.
- اولین جلسه کلاس مدیریت توسعه دولتی  سه  شنبه 97/9/6 از ساعت 8 الی 13 در ازمایشگاه مرکزی کلاس 600 برگزارمیگردد.
کلاس جبرانی تجزیه و تحلیل مدیریت بازرگانی  سه شنبه 97/8/22ساعت 8 الی 13در ازمایشگاه مرکزی کلاس 600 برگزار میگردد ./
کلاس جبرانی تجزیه و تحلیل مدیریت دولتی سه شنبه 97/9/13 از ساعت 8 الی 13 در ازمایشگاه  مرکزی کلاس 600 برگزار میگردد ./
کلاس جبرانی مدیریت منابع چهارشنبه 97/9/14 از ساعت 8 الی 13 در کلاس 205 برگزار میگردد ./

کلاس جبرانی درس اقای دکتر توفیق به شرح ذیل برگزار میگردد  ./

اولین جلسه مدیریت تحول با دکتر توفیق دوشنبه 97/8/14 از ساعت 8 الی 14/30 در کلاس 202 برگزار میگردد.
کلاس جبرانی مبانی سازمان و مدیریت کلیه مدیریتها و گردشگری چهارشنبه 97/8/30 از ساعت 8 الی 13 در کلاس 102 برگزار میگردد ./  • مدیر وبلاگ