وبلاگ اطلاع رسانی رشته های مدیریت و حسابداری

دانشگاه پیام نور مرکز اوز

تاریخ میان ترم درسهای استاد علیشیری

سه شنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۳۶ ب.ظ

حسابداری دولتی چهارشنبه 97/9/7 ساعت 9:45

حسابداری صنعتی 1 چهارشنبه 97/8/30 ساعت 11:45

اصول حسابداری 2 سه شنبه 97/8/29 ساعت 11:45

اصول حسابداری 3 سهشنبه 97/8/29 ساعت 9:45

حسابداری مالیاتی دوشنبه 97/8/21 ساعت 11:45

حسابرسی 1 دوشنبه 97/8/28 ساعت 13

حسابرسی 2 دوشنبه 97/8/28 ساعت 13

حسابداری پیشرفته 1 دوشنبه 97/8/21 ساعت 9:45

حسابداری میانه 1 سه شنبه 97/8/29 ساعت 13

  • مدیر وبلاگ