وبلاگ اطلاع رسانی رشته های مدیریت و حسابداری

دانشگاه پیام نور مرکز اوز

کلاسهای استاد بدرافشان به شرح ذیل میباشد:

دوشنبه : 9:30-8 حسابداری پیشرفته 1 کلاس 201 ----------------11:15 -9:45 حسابداری پیشرفته 1 (202)

13--11:30 تنظیم بودجه (202)

سه شنبه : 9:30-8  و 11:15--9:45 مباحث جاری کلاس 203 و202


کلاسهای استاد رحیمی به شرح ذیل میباشد :

دوشنبه : 9:30-8 حسابداری پیشرفته2 کلاس 207 ------11:15- 9:45 حسابداری صنعتی 2 (201)---13--11:30 حسابداری صنعتی 3 (201)


سه شنبه : 9:30--8 حسابداری میانه 2 کلاس 102  ---------- 11:15-9:45 حسابداری میانه 2 کاس 207

  • مدیر وبلاگ