وبلاگ اطلاع رسانی رشته های مدیریت و حسابداری

دانشگاه پیام نور مرکز اوز

تاریخ امتحانات میان ترم دروس استاد هزبری

چهارشنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۴، ۰۱:۱۳ ب.ظ

سازماندهی و اصلاح چهارشنبه  6/8/94 ساعت 30/9-8 صبح تا صفحه 100

زبان تخصصی (3) دوشنبه 11/8/94 ساعت 30/9-8 فصل اول و دوم کتاب

مبانی مدیریت دولتی 1 چهارشنبه 13/8/94 ساعت 30/9-8 صبح تا صفحه 100

  • مدیر وبلاگ