وبلاگ اطلاع رسانی رشته های مدیریت و حسابداری

دانشگاه پیام نور مرکز اوز

تاریخ میان ترمهای درسهای استاد علیشیری

چهارشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۵۰ ق.ظ

اصول حسابداری 1 سه شنبه 17/9/94 ساعت 11:30

اصول حسابداری2 سه شنبه 26/8/94 ساعت 9:45

اصول حسابداری 3 چهارشنبه 18/9/94 ساعت 9:45

حسابداری صنعتی سه شنبه 26/8/94 ساعت 14:30

حسابرسی 1 پنج شنبه 28/8/94 ساعت 13

حسابرسی2 پنج شنبه 28/8/94 ساعت 13

حسابداری و حسابرسی دولتی سه شنبه 3/9/94 ساعت 13

حسابداری مالیاتی چهارشنبه 20/8/94 ساعت 11:30

حسابداری میانه1 پنج شنبه 21/8/94 ساعت 9:45

  • مدیر وبلاگ