وبلاگ اطلاع رسانی رشته های مدیریت و حسابداری

دانشگاه پیام نور مرکز اوز

زمان برگزاری کلاسهای اساتید مدیریت و حسابداری

دوشنبه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۱۹ ب.ظ

-کلاسهای استاد فدایی از دوشنبه مورخه 19 /7/95 برگزار میگردد ./

- کلاسهای استاد علیشیری از سه شنبه مورخه  6/7/95 برگزار میگردد./

- کلاسهای استاد شیر پور از چهارشنبه مورخه 14/7/95 برگزار میگردد ./
-کلاسهای استاد جعفریان از چهارشنبه مورخه 7/7/95 برگزار میگردد./

- کلاسهای استاد مرادی از سه شنبه مورخه 6/7/95 برگزار میگردد ./

-کلاسهای استاد فروهی از سه شنبه مورخه 27/7/95برگزار میگردد ./

- کلاسهای استاد مهرابی از سه شنبه مورخه 13/7/95 درکلاس 301 برگزار میگردد ./

- کلاسهای استاد نجیمی از چهارشنبه مورخه 17/7/95 برگزار میگردد./

-کلاس زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت با استاد ملک زاده از چهارشنبه مورخه 14/7/95 برگزار میگردد لازم به ذکر است این کلاس بصورت یکهفته در میان می باشدواولین جلسه ان در تاریخ مذکور می باشد ././

- کلاس زبان تخصصی 2 مدیریت دولتی و صنعتی تجمیع با استادملک زاده از مورخه

 28/7/95 برگزار میگردد لازم به ذکر است این کلاس بصورت یکهفته در میان می باشد و اولین جلسه ان در تاریخ مذکور می باشد ./

- کلاس استاد رحیمی و بذرافشان از هفته دوم مهرماه 11/7/95 برگزار می گردد.
-کلاسهای استاد نجم دینی از سه شنبه مورخه 4/8/95 برگزارمیگردد ./

- کلاس استاد مصلی نژاد از دوشنبه مورخه 12/7/95 برگزار میگردد./

- کلاس های استاد وصال از دوشنبه مورخه 12/7/95 برگزار میگردد ./

- کلاس های استاد منصوری از سه شنبه مورخه 27/7/95 برگزار میگردد ./

- کلاسهای استادهژبری از سه شنبه مورخه 27/7/95 برگزار میگردد./

- کلاسهای استاد نوروزی از چهارشنبه مورخه 28/7/95 برگزار میگردد

- کلاسهای استاد قائدی از چهارشنبه مورخه 28/7/95 برگزار میگردد ضمنا زمان برگزاری کلاس مدیریت تولید و کنترل پروژه متعاقبا اعلام میگردد./

زمان برگزاری سایر کلاسهای دیگر نیز متعاقبا اعلام میگردد ./

  • مدیر وبلاگ