وبلاگ اطلاع رسانی رشته های مدیریت و حسابداری

دانشگاه پیام نور مرکز اوز


کلاس درس اصول و مبانی کارافرینی رشته مدیریت دولتی سه شنبه ها ساعت 13-30/11 با استاد هژبری بصورت یکهفته در میان در کلاس 102برگزار میگرددلازم به ذکر است تاریخ جلسه بعد 13/8/95 می باشد .

  • مدیر وبلاگ