وبلاگ اطلاع رسانی رشته های مدیریت و حسابداری

دانشگاه پیام نور مرکز اوز


اولین جلسه برگزاری کلاس بودجه ریزی رشته مدیریت بازرگانی با استاد شیر پور 3/9/95از ساعت 30/14 لغایت 30/19 هر هفته درکلاس 103برگزار میگردد .
  • مدیر وبلاگ