وبلاگ اطلاع رسانی رشته های مدیریت و حسابداری

دانشگاه پیام نور مرکز اوز

تحقیق در عملیات 1 یکشنبه ها از ساعت 45/9 الی 13 در کلاس 101 برگزار میگردد ./زمان برگزاری از 7/8/96 می باشد ./
تحقیق درعملیات 2 دوشنبه ها از ساعت 45/9 الی 13 در کلاس 402 برگزار میگردد ./تاریخ شروع کلاس 1/8/96 می باشد ./

  • مدیر وبلاگ