وبلاگ اطلاع رسانی رشته های مدیریت و حسابداری

دانشگاه پیام نور مرکز اوز

کلاس مبانی برنامه ریزی وپیشرفت عدالت مدیریت بازرگانی با استاد فروهی سه شنبه 97/8/29  از ساعت 8 الی 14/30  ذر ازمایشگاه مرکزی شماره 2 کلاس 703برگزار میگردد ./

کلاس جبرانی مبانی سازمان و مدیریت با دکتر  توفیق چهارشنبه از ساعت 8 الی 13 در آزمایشگاه مرکزی  شماره 2 کلاس 703 برگزار میگردد .

  • مدیر وبلاگ